Vakanties/vrije dagen

maandag 27 november
vrijdag 01 december
Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 7
WI 1A/2A WI 1B/2B WI 1C/2C WI 2A WI 2B WI 2C WI 3A WI 3B/4B WI 4A WI 4B WI 5A WI 6A WI 6B/7B WI 7A WI 7B
vrijdag 22 december 12:00
zondag 07 januari 00:00
Kerstvakantie

Openbare basisschool

Wij bieden openbaar basisonderwijs. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels plusklassen is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek.
Meer informatie

Opvang

Op ons IKC bieden we dagopvang, speelleergroep en BSO (voor- en naschoolse opvang). De opvang wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van Sinne kinderopvang.
Meer informatie