Aanmelden

Hier vindt u meer informatie over het aanmelden van uw kind voor kinderopvang, speelleegroep, bso of school. 

Aanmelden school

Voor vragen en/of aanmelden voor school kunt u contact opnemen via de mail: info.wiardaskoalle@proloog.nl

Aanmelden voor de kinderopvang

Dat kan via deze link.

Aanmelden voor de speelleergroep

Dat kan via deze link.

Aanmelden voor de BSO

Dat kan via deze link. 

Openbare basisschool

Wij bieden openbaar basisonderwijs. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels de Deltagroep is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek.
Meer informatie

Opvang

Op ons IKC bieden we dagopvang, speelleergroep en BSO (voor- en naschoolse opvang). De opvang wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van Sinne kinderopvang.
Meer informatie