Een ambitieus kindcentrum waar ieder kind groeit en bloeit!

 

IKC Wiarda is een Integraal Kindcentrum waar we opvang en onderwijs bieden voor kinderen van 0 t/m 13 jaar, waar het kind veilig zichzelf maximaal kan ontplooien tot een compleet zelfdenkend en samenwerkend mens. Ons Kindcentrum kenmerkt zich als warm en dorps en voor ieder kind, met ieder geloof, waar godsdienstlessen aan alle groepen worden gegeven.

 

Openbare basisschool

Wij bieden openbaar basisonderwijs. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels de Deltagroep is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek.
Meer informatie

Opvang

Op ons IKC bieden we dagopvang, speelleergroep en BSO (voor- en naschoolse opvang). De opvang wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van Sinne kinderopvang.
Meer informatie