Binnen ons IKC bieden we naast onderwijs/school ook dagopvang, voor- en naschoolse opvang en speelleergroepen aan. 

De dagopvanggroepen en BSO-groepen delen het gebouw met de basisschool. De speelleergroepen en een BSO groep voor de jongste kinderen maken gebruik van een apart gebouw grenzend aan het plein.

Speelleergroep

Kinderen vanaf twee jaar zijn een aantal ochtenden per week welkom bij onze speelleergroep. Spelenderwijs en positief stimuleren onze medewerkers de ontwikkeling van uw kind. Hierbij maken zij gebruik van het VVE programma Uk & Puk. Door het aanbieden van activiteiten worden de kinderen bijvoorbeeld gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn naar elkaar, samen te spelen en te leren. Onze speelleergroep sluit goed aan bij de leerlijn van het basisonderwijs, zodat uw kind goed voorbereid op de basisschool kan starten.

"Een plek waar kinderen van elkaar mogen leren"

Openbare basisschool

Wij bieden openbaar basisonderwijs. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels de Deltagroep is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek.
Meer informatie

Opvang

Op ons IKC bieden we dagopvang, speelleergroep en BSO (voor- en naschoolse opvang). De opvang wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van Sinne kinderopvang.
Meer informatie