Informatie voor ouders

Uw kind is 2 of 3 jaar en u bent benieuwd naar de nieuwe basisschooltijd? U vraagt zich af of u nu al uw kind mag aanmelden voor de basisschoolperiode? Jazeker! De tijd vliegt voorbij en hoe eerder u en uw kind weet wat de vervolgstappen zijn, hoe beter. Wij adviseren zelfs om zo snel mogelijk een voor-aanmelding te doen vanwege de wachtlijsten! Op bijgaande link treft u het formulier met het Verzoek tot Aanmelden. Deze kunt u digitaal invoeren en ons mailen of uiteraard bij ons langs brengen. Zodra het formulier binnen is ontvangt u een bevestiging. 

Voordat een kind zijn schoolloopbaan op IKC Wiarda start is er een kennismakingsgesprek met de ouders. Dit gesprek wordt in principe gevoerd door de directeur en heeft tot doel elkaar en de school te leren kennen en wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Aan de orde komen met name de visie en inrichting van ons Integraal Kindcentrum voor de dagelijkse onderwijspraktijk, de mogelijkheden die IKC Wiarda te bieden heeft en eventueel de specifieke onderwijsbehoeften die uw kind nodig heeft. Natuurlijk vindt er ook een rondleiding plaats. Deze wordt verzorgd door leerlingen uit groep 7 en 8.

Kinderen kunnen pas definitief worden aangemeld vanaf de leeftijd van drie jaar. Na definitieve aanmelding bepaalt de schoolleiding of het kind definitief wordt toegelaten. In principe gebeurt dit binnen 6 weken na definitieve aanmelding. We streven naar een maximum van 26 kinderen per groep.
 

Bent u geïnteresseerd?

Graag nodigen we u uit voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Dit kan telefonisch 058-2883180 of via de mail info.wiardaskoalle@proloog.nl
We zien u graag!

 

Openbare basisschool

Wij bieden openbaar basisonderwijs. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels de Deltagroep is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek.
Meer informatie

Opvang

Op ons IKC bieden we dagopvang, speelleergroep en BSO (voor- en naschoolse opvang). De opvang wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van Sinne kinderopvang.
Meer informatie