Het Team

Groepsindeling/functies schooljaar 2024-2025

Groep Leerkracht
1/2a  Nathalie Bevers, Marrit de Jong
1/2b Cora Schim - van der Loeff, Frederiek van Duinen
1/2c Sonja Theissens, Frederiek van Duinen
3 Iris Damhuis, Mirte Klazinga
4 Anne Flikkema, Wytske van der Mark
4/5 Gerda Bunskoek, Wytske van der Mark
5 Tessa Dijkstra, Annette Trampe
6 Jildou Bouma
7 Rhea van der Bos, Annette Trampe
7/8 Timo Yska
8 Stephanie Waterlander, Wytske van der Mark

 

Directeur Francien van der Veen
Locatiemanager Sinne Miranda Gosma
Intern Begeleider Femke Nijder
Docent W&T Stephanie Waterlander
Docent Deltagroep Dieuwertje van Oeveren
Docent gym Edwin van Dort
Docent GVO Theo Holwerda
Docent HVO Anna Houwing
Evenemenetn coördinator Frederiek van Duinen
Administratie Jet Hoekstra
Conciërge Durk Veen

 

 

 

Openbare basisschool

Wij bieden openbaar basisonderwijs. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels de Deltagroep is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek.
Meer informatie

Opvang

Op ons IKC bieden we dagopvang, speelleergroep en BSO (voor- en naschoolse opvang). De opvang wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van Sinne kinderopvang.
Meer informatie